Marketing


Keresőmarketing szótár


Dátum: 2015. 10. 14.

Már régóta szerettünk volna egy keresőmarketing szakmai szótárat létrehozni, hogy nekünk is könnyebb legyen hivatkozni olyan helyzetekben, ahol ez szükséges. Nekilendültünk hát, íme, a teljesség igénye nélkül a szerintünk legfontosabbak:

Keresőmarketing szótár

Keresőmarketing – Search Engine Marketing (rövidítve: SEM)

Összefoglaló fogalom. Minden olyan keresőrendszerekhez köthető online tevékenység, amely egy adott weboldal hasznos forgalmának növelésére szolgál.

PPC

Pay-Per-Click, vagyis kattintásonkénti fizetés

Egyike a fizetett hirdetések licitálási módszereinek a keresőmarketing rendszerekben. Lényege hogy a megjelenésekért nem kell fizetni, csak a kattintásokért.

CPC

Cost-Per-Click, vagyis ugyanaz, mint a PPC

SERP

Search Engine Result Page – Kereső találati oldal, nem meglepő módon a keresőkben a találati oldalt jelölő rövidítés.

Google AdWords

Egyike a legismertebb és világ szinten is legnagyobb keresőmarketing rendszereknek. A Google tulajdonú rendszer jelenleg a legösszetettebb PPC rendszer.

Kereső Hálózat – Search Network

A Google AdWords rendszerében a hirdetések megjelenhetnek a kereső találati oldalán (SERP), valamint weboldalakon. A kereső oldalon megjelenített felső 3 és jobb oldalon lévő 8 hirdetés tartozik ide (bizonyos esetekben felső 3 és alsó 3, jobb oldali hirdetések nélkül).

Display Hálózat – Display Network

Korábbi nevén: Tartalmi Hálózat – Content Network

A Google AdWords rendszerében a hirdetések megjelenhetnek a kereső találati oldalán (SERP), valamint weboldalakon. A weboldalak lehetnek Google saját tulajdonú oldalak (például a Gmail.com ingyenes levelezőrendszer, vagy a YouTube.com), valamint a Google AdSense programba belépő weboldalak bármelyike.

Click-Through – átkattintás (rövidítve: CT)

Amikor egy érdeklődő kattint egy hirdetésre, és ezzel eljut a hirdető által megadott weboldalra.

Cost Per Click – Egy kattintás ára (rövidítve: CPC)

A keresőmarketing rendszerek árazási modellje arra épül, hogy a megjelenésért nem, a kattintásért fizetnek a hirdetők. Ezért fontos mutató az egy kattintásra jutó költség. A fizetett kattintás nem mindig a weboldalra mutató linkre történik, Gmail hirdetések esetében például azért a kattintásért fizetünk, amit a nagy méretű (ún. expanded) hirdetés megnyitása miatt kattint a felhasználó.

Cost Per View – Egy megtekintés ára (rövidítve: CPV)

(YouTube) videó hirdetéseknél használt mérőszám. Ezeknél a hirdetéseknél nem kattintás alapú az árazás, a hirdetésre kattintás (amely általában a weboldalra vezet) ingyenes, fizetni a videó megtekintéséért kell. Az, hogy pontosan mi is a fizetett időpillanat, hirdetési rendszerenként és formátumonként változik:

  • YouTube In-Stream (pre-roll): ha a felhasználó eljutott a hirdetett videó 30. másodpercéig VAGY a végéig VAGY kattintott a videóban egy linkre, ebből a háromból amelyik hamarabb bekövetkezik
  • YouTube In-Display (fizetett kapcsolódó videó és YouTube kereső kiemelt találat): amikor a felhasználó elindítja a videót
  • Facebook: itt a videós hirdetések alapból CPM árazásúak, tehát nem a videó view-ért fizetünk, de már lehetőség van arra is, hogy CPV licittel fizessünk, ahol a fizetett időpillanat a videó 10. másodperce

Cost per Mille/Thousand – Ezer megjelenés ára (rövidítve: CPM)

A megjelenésalapú árazás is egyike a keresőmarketing rendszerekben elérhető árazási módszereknek. Ennek lényege, hogy a kattintásokért nem, hanem 1.000 megjelenésenként kell fizetni.

Kampány – Campaign

A Google AdWords rendszerében kampányonként rendezhetőek a különböző reklámkampányok egy accounton belül. A Campaign nem feltétlenül egy ügyfél oldali kampányt jelent, lehetséges egy termék reklámkampányát sok, a Google rendszere szerinti Campaign-be rendezni többek között célzási lehetőségek és/vagy földrajzi szegmentálással.

Hirdetéscsoport – Ad Group

A Google AdWords rendszerében a kampányokban egy vagy több hirdetéscsoport van. A hirdetéscsoport egy adott kulcsszó/célzás készlet, és a hozzájuk tartozó hirdetési szövegek egysége. (A kampány, hirdetéscsoport elrendezést elkezdték más rendszerek is alkalmazni, Facebookon közel analóg entitás az Ad Set)

Impression – Megjelenés (rövidítve: Impr.)

Azt mutatja, hogy az adott hirdetés hányszor jelent meg. Portálok még ma is áraznak megjelenés vagy időalapon. Másik neve: Ad View

Viewable Impression – Látható Megjelenés

Egyre több hirdetési rendszer működik úgy, hogy csak azon megjelenéseket veszik figyelembe (és csak azon megjelenésekért kérnek pénzt), amelyek valóban megjelentek a felhasználó képernyőjén. Hogy pontosan mit jelent a “megjelent a felhasználó képernyőjén”, arra jelenleg nincs mindenki által elfogadott szabály, de a legtöbb rendszer azt a szabályt alkalmazza, amely szerint látható egy hirdetés, ha a pixelek legalább 50%-a legalább 1 másodpercig látható a felhasználó képernyőjén.

Minőségi Pontszám – Quality Score (rövidítve: QS)

A Google AdWords rendszerében alkalmazott minősítési módszer. Kulcsszóhoz kötött mutató, amely az aktuális maximum licittel megszorozva megadja a hirdetések sorrendjét meghatározó Ad Rank-et. Értéke 1-10-ig terjed, számításakor a rendszer figyelembe veszi az adott kulcsszó átkattintási arányát (CTR), a kulcsszó relevanciáját, valamint a Landing Page minőségi mutatóit, a letöltés sebességét, valamint egyéb, nem ismert faktorokat. Felhasználása során a rendszer tört számként kezeli, a riportokban kerekített, egész számként látható.

Maximum licit – Maximum bid

A Google AdWords rendszerében megadott licit. Az aktuális kattintási ár ezzel egyező, vagy ennél kevesebb lehet csak (több nem).

Ad Rank

A Google AdWords rendszerében a sorrendet meghatározó mutató. A Maximum licit (Maximum Bid) és a Minőségi Pontszám (Quality Score) szorzata. Értékét befolyásolja a hirdetésekhez rendelt ún. hirdetés bővítmények teljesítményre gyakorolt pozitív hatása is (magyarul minél több olyan hirdetés bővítményt használunk, ami javítja a hirdetés teljesítményét, első sorban az átkattintási arányát, annál inkább javulhat az AdRank)

First Page Bid

Első oldalon való megjelenéshez szükséges minimum licit, ez egy kulcsszavakhoz rendelt érték.

A Google AdWords rendszerében használt mutató. Az első találati oldalon megjelenő hirdetések közé való bekerüléshez szükséges minimum licit érték.

Top Page Bid

A felső 3, kiemelt pozícióba kerüléshez szükséges minimum licit, ez egy kulcsszavakhoz rendelt érték.

Kulcsszó – Keyword

A keresőmarketing alapja. A kulcsszó lehet kifejezés is (egynél több szót tartalmazó keresési szóláncot is kulcsszónak hívhatunk).

Landing Page – Céloldal

Az az oldal amelyre a látogató érkezik a hirdetésre való kattintás következményeképpen.

Megjelenített URL

A hirdetés szövege alatt megjelenő cím, amelynek a domain szintjén egyeznie kell a landing page címével, viszont utána tetszőleges szöveget is tartalmazhat (például: www.domain.hu/tetszoleges)

Konverzió

Egy előre meghatározott cselekedet az oldalon. Lehet vásárlás, hírlevélre feliratkozás, vagy egy kulcsfontosságú oldal megtekintése (pld. elérhetőségek oldal). A konverziókat két fő csoportba szoktuk sorolni:

  • makro konverziók (hard konverzió): azon események el oldalon, amelyek az üzlet létrejöttét jelölik (vásárlás, letöltés, feliratkozás, előfizetés, stb.) Ezekért a konverziókért toljuk az egész online marketinget.
  • mikro konverziók (soft konverzió): olyan fontos események az oldalon, amelyek még nem jelentik az üzlet létrejöttét, de számosságuk nagyobb a makro konverziókénál és bekövetkezésükhöz kevésbé komoly vállalások kellenek a felhasználó részéről: kosár gombra kattintás, árlista megtekintése, stb.

Dinamikus kulcsszó beillesztés

Technika, amellyel a hirdetés szövegébe beilleszthető az a kulcsszó, amely kiváltotta a hirdetésünk megjelenését a felhasználó keresése során. Amennyiben a kifejezés túl hosszú, abban az esetben a rendszer a megadott „tartalék” kifejezést illeszti be.

Google Analytics

A Google ingyenes forgalom elemző szolgáltatása.
Online felületen érhető el. A rendszer által generált kód a weboldalon való elhelyezésével működik. Szofisztikált beállításokkal komoly üzleti döntések előkészítésében lehet segítségünkre.

Bounce Rate

A Google Analytics által mért mutató. Azt mutatja, hogy az összes látogató közül hányan voltak akik a weboldalra érkezve egyből kiléptek, további aloldalak meglátogatása nélkül. Lényegében azon látogatások (munkamenetek) száma, amelyben a felhasználó egy oldalt nézett meg. Nem írja le, hogy ezen egy oldal megtekintés mennyire volt hasznos például azáltal, hogy a felhasználó végig olvasta az oldal tartalmát. Magas értéke nem feltétlenül gond, főleg landing oldalak, sales oldalak esetében, túlzóan alacsony értéke akár mérési hibára is utalhat.

Kulcsszó megfeleltetés

A keresőmarketing rendszerek módszere arra, hogy hogyan párosítsák a keresést, és a hirdetők által megadott kulcsszavakat. Négyféle megfeleltetés létezik: Broad, Phrase, Exact és Negative

Broad Match – Általános egyezés

A hirdetés megjelenik minden olyan esetben amikor a keresésben előfordul a megadott kulcsszó, annak szinonimája, rokon értelmű változata, rövidítése (függetlenül attól hogy hány további szó szerepel még az adott keresésben) Jelölése: kulcsszó (jelek nélkül)

Eggyel szűkebb értelmezése az ún. modified broad match, amely nem veszi figyelembe a szinonimákat, rokon értelmű változatokat, de továbbra is figyelembe veszi az elírásokat, más szórendet, rövidítéseket. Jelölése: +kulcsszó (plusz jel a kulcsszó előtt további jelek nélkül)

Példa:

Kulcsszó Felhasználó keresése Egyezést mutat?
piros virág piros olcsó virág Igen, mert a piros és a virág szó is szerepel a keresésben
piros virág piros rózsa Igen, mert a piros szó szerepel, a virág szó egyik változata pedig a rózsa
piros virág sárga rózsa Igen, mert a rózsa szó szerepel a felhasználó keresésében
+piros +virág piros rózsa Nem, mert a plusz jel miatt nem veszi figyelembe a rendszer a változatokat
+piros +virág piros olcsó virág Igen, mert szerepel mind a piros, mind a virág szó a keresésben és ez az egyezés engedi, hogy a felhasználó tetszőleges szót vagy szavakat illesszen be az általunk megadott szavak közé
+piros +virág pirs virag olcson Igen, mert szerepel mind a piros, mind a virág szó a keresésben és ez az egyezés engedi, hogy a felhasználó ezek elgépelt alakját írja be

Phrase Match – kifejezés egyezés

A hirdetés megjelenik minden olyan esetben amikor a keresésben előfordul(nak) a megadott kulcsszavak (de ha egynél több szó szerepel a megadott kifejezésben, akkor mindkettőnek elő kell fordulnia a keresésben abban a sorrendben, ahogy mi megadtuk, közbeékelődő szavak nélkül) Jelölése: „kulcsszó” (idézőjelben)

Kulcsszó Felhasználó keresése Egyezést mutat?
“piros virág” piros olcsó virág Nem, mert bár szerepel a piros és a virág szó a felhasználó keresésében, ez az egyezés nem engedi, hogy a felhasználó tetszőleges más szót adjon meg a mi szavaink között
“piros virág” olcsó piros virág Igen, mert a mi kulcsszavunk szerepel a kifejezésben pont azzal a szórenddel, amit mi megadtunk
“piros virág” piros virág olcsón Igen, mert a mi kulcsszavunk szerepel a kifejezésben pont azzal a szórenddel, amit mi megadtunk

Exact Match – pontos egyezés

A hirdetés megjelenik abban az esetben ha a keresés pontosan ugyanaz mint a megadott kulcsszó/kifejezés. Nem jelenik meg ha kevesebb vagy több szó szerepel mint a megadott kifejezés, de akkor sem ha változik a szórend. Jelölése: [kulcsszó] (szögletes zárójelben)

Kulcsszó Felhasználó keresése Egyezést mutat?
[piros virág] piros olcsó virág Nem, mert bár szerepel a piros és a virág szó a felhasználó keresésében, ez az egyezés nem engedi, hogy a felhasználó tetszőleges más szót adjon meg a mi szavaink között
[piros virág] olcsó piros virág Nem, mert bár szerepel a piros és a virág szó a felhasználó keresésében, ez az egyezés nem engedi, hogy a felhasználó tetszőleges más szót adjon meg a mi szavaink előtt
[piros virág] piros virág olcsón Nem, mert bár szerepel a piros és a virág szó a felhasználó keresésében, ez az egyezés nem engedi, hogy a felhasználó tetszőleges más szót adjon meg a mi szavaink után

 

Negative Match – negatív egyezés

A hirdetés nem jelenik meg ha a keresésben szerepel a negatív kulcsszó. A negatív kulcsszó megfeleltetése lehet Broad, Phrase és Exact is, a broad itt nem értelmezi a rokonértelmű változatokat és szinonimákat.
Jelölése: -kulcsszó (mínusz jellel a szó előtt)

Impression Share (rövidítve: IS)

Százalékos mutatószám, megmutatja, hogy az összes lehetséges megjelenési lehetőségből mennyinél volt ott a hirdetés. Értéke 0-100%-ig terjed.

Lost Impression Share (rövidítve: Lost IS)

Százalékos mutatószám, megmutatja, hogy az összes lehetséges megjelenési lehetőségből mennyit vesztett el a hirdetés.

Értéke 0-100%-ig terjed.

Lost Impression Share (budget) (rövidítve: Lost IS (budget))

Százalékos mutatószám, megmutatja, hogy az összes lehetséges megjelenési lehetőségből mennyit vesztett el a hirdetés a napi költési korlát beállításai miatt. Értéke 0-100%-ig terjed.

Lost Impression Share (Rank) (rövidítve: Lost IS (rank))

Százalékos mutatószám, megmutatja, hogy az összes lehetséges megjelenési lehetőségből mennyit vesztett el a hirdetés a minőségi mutatók miatt. Értéke 0-100%-ig terjed.

Exact Match Impression Share (rövidítve: Exact Match IS)

Százalékos mutatószám, megmutatja, hogy az összes lehetséges megjelenési lehetőségből mennyi történt úgy, hogy a keresés és a hirdetéshez megadott kulcsszó / kifejezés pontosan egyezett. Értéke 0-100%-ig terjed.

Remarketing

Olyan technológia, amely általában cookie-k segítségével megjegyzi, ha egy látogató járt az oldalunkon és így lehetőséget biztosít, hogy azokat célozzuk, akik jártak az oldalunkon (vagy annak egy részén), de nem tettek meg egy fontos lépést (pl mikro vagy makro konverziók).

Facebook esetében a remarketing a felhasználói profilok alapján működik, így eszközök között is biztosítja a követést cookie-k nélkül.

Főleg e-kereskedőknek szánt változata a dinamikus remarketing, amikor azt is megjegyzi a hirdetési rendszer, hogy a felhasználó milyen termékoldalakat látogatott meg, így képes olyan hirdetést létrehozni, amely a megjelenés pillanatában kap tartalmat attól függően, hogy milyen termékeket nézett meg előzőleg a látogató a weboldalunkon. A hirdetésben így a megjelenő termékfotó, termék név, ár mindig dinamikus és aktuális, a hirdetési rendszerek ajánló algoritmusai miatt pedig egyaránt használható up-sell és croll-sell megoldásokra is.

További változata a kereső hirdetésekhez használt remarketing, amit a Google hivatalosan így hív: Remarketing Lists for Search Ads (RLSA). Segítségével annak tudatában módosíthatjuk a Kereső célzásokat és hirdetéseket, hogy a felhasználó járt-e előzőleg a weboldalunkon, annak melyik részén és ott mit csinált vagy nem csinált.

GSP, Gmail Ads

A Gmail hirdetések egy speciális hirdetési formátum, amely a Gmail levelezőben (weben és appokban) jelenít meg speciális hirdetéseket, amelyek megjelenése főleg a klasszikus eDM kampányokat idézi, célzása viszont az AdWords szofisztikált megoldásait kínálja.

Below the fold – a hajtás alatt

A nyomtatott sajtó hőskorából származó kifejezés lényege, hogy ha egy napilapot a kezünkbe veszünk, akkor az általában vízszintesen ketté van hajtva. Azon hirdetések, amelyek ezen hajtás alatt jelentek meg, az újság olvasók csak akkor láthatták, ha kinyitották a lapot a kezükben.

Az online világban sem látszódik egy weboldal minden része, sokszor kell fentről lefele görgetni. Egy weboldalon az újság hajtása megfelel annak a vonalnak, amely képzeletben oda húzható meg, ahol a weboldal megnyitása során a böngésző ablak alja van. Minden olyan tartalom, ami ez alatt van, csak görgetés után látható, úgy mondjuk: a hajtás alatt.

Above the fold – a hajtás felett

A ‘Below the fold’ ellentéte 🙂

ROI – Return on/of Investment

A performance marketing egyik működése, amikor a hirdetési költségeket valójában befektetésnek tekintjük, akár csak egy tőzsdei pénzbefektetést. Ilyenkor a célunk az, hogy ez a befektetés megtérüljön, vagyis több bevételt hozzon, mint amennyi pénzt elköltöttünk.

A ROI alapú kampány kezelésnek több előnye is van

  • Maximálja a költést adott megtérülésen belül
  • Nem szab fix határt a költésnek, a határ a megtérülés százaléka (pl 1 Ft-ból 2 Ft-ot kell hozni)
  • Leköveti a szezonalitást, mert olyan időszakban, amikor nem pörögnek úgy az eladások, a hirdetési költségek is csökkennek

 

Tovább olvasom

Mondjatok büdzsét!


Dátum: 2015. 09. 08.

Emelje fel a kezét, aki a szakmában még nem hallotta: Mondjatok egy költést is hozzá!

Persze szívesen tesszük, mert ez is része a feladatnak. A bibi akkor van, ha ez a kérés nem magában jön, hanem kiegészítve mondjuk ezzel:

– Elsőre óvatosan szeretnénk indulni, látni szeretnénk hogy mit tud ez a hirdetési mód. Legyen mondjuk Németország, Olaszország és a skandináv államok, az első hónapban 100.000 Ft elég lesz rá?

Tovább olvasom

Meghalt a siló, éljen a siló!


Dátum: 2015. 06. 23.

Siló

Nem valami forradalmian új dologról írunk most, ezt fontos talán az elején megjegyezni. Egyszerűen vannak problémák, amikkel munkánk során gyakran találkozunk és időnként talán nem árt beszélni róluk “nyílt színen” is.

Az egyik ilyen visszatérő probléma sok cég életében (szerintünk), az a silókban gondolkodás.

Tovább olvasom

Új üzleti modellek


Dátum: 2014. 03. 22.

Egyre több alkalommal, és egyre izgalmasabb területeken látom, hallok olyan üzleti megoldásokról, amelyek a régi, bajban levő modellt igyekeznek felváltani.

Ezt hívja a “bulváros” gazdasági sajtó paradigmaváltásnak.

Volt egy pár évtized, amikor alig volt újdonságnak ható üzleti modell, de ezt megtörte a fapados légitársaságok mára már prosperáló (akkor nagyon necces) modellje. A lényeg valami egészen újszerű megközelítés volt.

Azóta viszont egyre gyorsuló ütemben hallok egyre több, a régi modellt egyszerűen figyelmen kívül hagyó ötletről.

Senki nem hitte, hogy az előfizetéses zene streaming, vagy az előfizetéses online könyvtár értelmes dolog lehet. Vagy a számonkénti (digitális) eladások az albumok helyett. Vagy az olcsó, egészen olcsó appok telefonokra és gépekre. Valamint az ingyenes desktop oprendszer (OSX Mavericks – tudom, ott a linux, de annak nem volt rendes supportja, ennek van)

Valamiért azt érzem, ez a folyamat fel fog gyorsulni. Elképesztő ütemben változik a világ, és a begyökeresedett üzleti modellek egy része már nem felel meg annak amit az emberek szeretnének. És lesz egy-két vállalkozó szellemű arc, aki kitalálja majd a tutit, hogy hogyan kéne másképpen.

Mondom:

fitmob: Sokan abban látják a megfelelő üzleti modellt, hogy sok sok bérletet eladnak januárban a fittness termekbe, (többet mint amit a terem ki tudna szolgálni), hiszen úgysem jönnek az emberek olyan sűrűn mint januárban.
Erre jön ez a csapat, aki azt mondja, hogy:

Screen Shot 2014-01-27 at 17.23.45Vagyis minél többet izzadsz náluk, annál olcsóbb a belépő. És igen, van ebben is logika, nem is kevés. Teret adnak az upsell-nek (van ott tuti plusz fizetős szolgáltatás, a büfétől a masszázsig, ahol a nagyobb tömeg a több vevőt jelenti. Plusz ez a hozzáállás megváltoztatja az emberek lelkiismeret furdallását (amit a ki nem használt bérlet hoz) egy másik, sokkal zsebbe vágóbb (és pozitívabb) gondolattá (ha sokat járok, spórolok, és így egészség = spórolás).

ziferblat: Probléma: Ha nincs a kávézóban WiFi, akkor az emberek máshová mennek. Ha van, akkor meg túl sok ideig maradnak. Ezt a gondot sokan úgy látták megoldandónak, hogy kiírták: “2 óránként rendelni kell egy kávét, különben sipirc haza hesszelni B+” (na jó, nem pont így, de a lényeg ez).
Reakció? Igen, az emberek utálják ezt, és elmennek máshová.
Megoldás? Nehéz, de érdekes, úgy tűnik van. Bemész a kávézóba, de csak az ott töltött időért fizetsz. Vihetsz magaddal szendvicset, ihatsz kávét vagy ehetsz sütit, de fizetni csak egy dologért kell: az ott töltött időért. Óránként 3 dollárt. (ez konkrétan nem kevés, de nem is sok, ha arra gondolsz, hogy Budapesten a parkolásért is elkérnek néhol ennyit, és az fűtetlen, őrzés nélküli hely az aszfalton…)

Sok sok startup szeretné megtalálni a jövő formabontó ötletét. Remélem sokaknak sikerül (de eközben azt is tudom, hogy a 99%-uknak nem).

Na, maradsz a jól beváltnál, vagy te is keresed az újat, az érdekeset?

Tovább olvasom

Reklámköltések


Dátum: 2014. 03. 07.

Nem szeretem kommentálni a magyar reklámköltési számokat, mert

  1. Nem pontos (bár jobb mint a semmi)
  2. Ami engem érdekel, ott még több a bizonytalanság (pld. tudomásom szerint a Google nem ad bele adatokat)

De mégis, a trendeket nem lehet nem észrevenni.

és a múlt évivel:

Ugye? 16% -> 19% -> 22% -> ???

Ami biztos:
– az online költés növekedés üteme egy ideje stabil, 15% YoY
– a Search az egyetlen folyamatosan növekvő terület a digitálison belül
– a digitális költés lenyomta a nyomtatott médiát
a digitális költés le fogja nyomni a TV-t (talán már 2014-ben)

És innen lehet továbbgondolni az egészet. A reklámpiac a reklámpiaci szereplőket érdekli.
Egy céget a saját piaca érdekli. A költések átcsoportosulásának oka, van, nem buta emberek teszik ide vagy oda a hirdetők pénzeit.

Aki kimarad, lemarad.

Tovább olvasom

Ügynökségi típusok


Dátum: 2014. 02. 24.

Keresőmarketing ügynökségekből is sokféle van, nem csak az ügyfelekből. Összeírtam őket, hátha lesz olyan hogy a versenytársadra/ügynökségedre ismersz.

– A polihisztor
Ügynökségünk keresőmarketing hirdetésekkel, SZEO*-val, linképítéssel, weboldal és webáruház programozással, webanalitikával, vírusmarketinggel, oktatással, CRM rendszerek fejlesztésével, számítógépes hálózatok építésével, hálózati felügyelettel, Windows support-tal, és egyéb elektromos és internetes dolgokkal foglalkozik. Szívesen dolgozunk komplex feladatokon. Ügyfeleink között tudhatjuk a NASA-t, a Magyar Államot, és kisebb-nagyobb, magyar és külföldi cégeket.
Általában ilyenkor derül ki, hogy unatkozó ISP ügyfélszolgálatosok, akik szabadidejükben szívesen dolgoznának ilyen feladatokon, plusz a múltkor adóbevallás beadásakor segítettek az ügyintézőnek újraindítani a mobiltelefonját. A NASA-t csak nagyzásból tették bele.

*Ezt sosem értettem. vagy SEO (magyarul betűzve), vagy Esz-Í-Ó (angolul betűzve, De olyan hogy SZ-E-O, olyan nincs)

– A trükkös I.
Cégünk a Google partnere, és egy, az önök piacán végzett kutatásunkat szeretnénk prezentálni. A prezin megmutatnánk önöknek, hogy hogyan tudnak egészen kis energiával (vagyis kapjanak ők megbízást, ne a jelenlegi ügynökség) pár héten belül 40%-os volumen növekedést ugyanabból a költésből, a mostani konverziós költségek drasztikus csökkentése mellett. Egy egyedüláló technológia van segítségünkre, amely egyetlen itthoni ügynökségnek sincs meg (kizárólagosságot kaptunk a Föld bolygóra).

– A trükkös II.
“Jó Napot Kívánok, a Gúgöl-től hívom. A kampányfelügyeleti csoport vagyunk, és észleltük, hogy a hirdetéseik teljesítménye nem éri el a kívánt szintet. Ingyen segítséget szeretnénk nyújtani. Amennyiben érdekli ez a rövid ideig rendelkezésére álló ingyen lehetőség, akkor kérem adja meg az e-mail címét, küldünk egy szerződést. A munkánk továbbra is ingyen van, önnek csak a kulcsszavakért kell fizetni mindössze heti 100Ft-ot per szó!

– A szakmai áthallásozó
Cégünk weboldal fejlesztéssel foglalkozik ugyan, de a SEO és PPC tevékenység benne van a weboldal fejlesztés DNS-ében. Mi már SEÓzottra fejlesztjük az oldalakat, kvázi hozzá sem kell nyúlni, erre ne költse a pénzét! A PPC tevékenység pedig egyébként is a SEOs kulcsszavakon alapul, és ki tudná jobban nálunk mik is azok?

– A médiatervező
A keresőmarketing és a PPC hirdetések a médiavásárlához tartoznak kérem. Hiszen ez is egyfajta médiavásárlás nem? (Médiára költött pénzből megy a hirdetése? Naugye).
Ne költse felesleges dolgokra a TV-re félretett pénzét, mi megcsináljuk ingyen! Azok a gonosz PPC-s ügynökségek pedig pénzt kérnek el érte…
A múltkori is találkoztunk egy ilyen csapattal, gondolkodtunk is hogy feljelentsük őket, annyira átlátszó volt a sikkasztási próbálkozásuk. Azt akarták a gyógyszerszakmai ügyfelünknek beadni, hogy egy OTC gyógyszerre havi 500(!!!!) ezer forintot is el lehet költeni a Google-ben. Mi kiszámoltuk, az elméleti maximum 85 (érti? nyolcvanöt!) ezer forint. Vajon mit akartak csinálni annyi pénzzel???
Kérem, mi megcsináljuk rendesen, arra felesleges pénzt kiadni, az összes médiaköltésének 0.1%-ánál erre többet úgysem lehet jól elkölteni…

– Az automatizáló
Képzelje el milyen nagyszerű lehetőség! Amikor az ön ügyfelei alszanak, a hirdetése sem fut! Az AdWords EjPíÁj segítségével mi leállítjuk minden nap naplementekor a hirdetéseit. De beállítjuk azt is, hogy amikor a napi átlag középhőmérséklet 22.7C alá csökken, akkor csökkentünk 17,65%-ot a liciteken, majd amikor 20,45 alá esik, akkor leállítjuk. A hőmérséklet adatokat egy másik meteorológiai rendszer EjPíÁj-án keresztül kapjuk. Nem nagyszerű?
E mellett az Analytics EjPíÁj segítségével figyeljük a nem jól teljesítő kampányait, és amikor a reklámcsoportok teljesítménye az elmúlt 27 nap középértékének már csak 79,6%-át érik el, na akkor pont levesszük a liciteket 27,2%-kal (de nem lejjebb mint 28Ft).

– Az egyszerű
Ön ad nekünk 6 kulcsszót, mi meghirdetjük. Mindezt havi 20.000 Ft-ért. Ki az akinek ez ne érné meg?

– Az edukáló
Az ügynökségek 7 sötét titka!
Mit gondol az ön költésének hány százaléka jelenik meg rossz helyen? Ha letölti ingyenes (regisztrációhoz kötött) anyagunkat, megtudhatja! (ugyanitt, céges képzések is elérhetőek).
Szeretne fekete öves AdWords harci nindzsá nagymester lenni? AdWords Bibliánkkal mindössze 15 (444!!44!!4!) nap alatt olyan tudásra tehet szert, amit csak egy nagyon szűk, korlátozott közönséggel osztottunk meg. Már csak 10 letölthető Biblia maradt, siessen, nehogy a versenytársa kaparintsa meg!

– A csomagküldő
Start csomag: 10 kulcsszó, 1 hirdetési szöveg, garantált top1 pozíció, légypapír technológia
Ára: két presszó ára havonta

Haladó csomag:
20 kulcsszó, 2 (kettő!) hirdetési szöveg, garantált top1 pozíció, részletes elemzés, vevőlégypapír technológia
Ára: napi 149 Ft

Business csomag:
60 kulcsszó, 10 (tíz, érted, 10!) hirdetési szöveg, garantált top1 megjelenés, részletes elemzés, vevőmágnes technológia

Ára: Olcsó lesz, ígérem, keress minket!

Tovább olvasom

Pin It on Pinterest